How can we help?

Mất bao lâu để tiền vào tài khoản giao dịch tại Axi?